MAKITA B-64266 | Mũi đục 400mm SDS

Mũi đục nhọn
MAKITA
B-64266
SL có tại cửa hàng: 3
Giá online: 305.000₫
  • 6

MAKITA B-64266 | Mũi đục 400mm SDS