Mũi khoan đá 6.0x100mm UNIKA SB6.0x100

Mũi khoan bê tông tròn
UNIKA
SB6_0X100
SL có tại cửa hàng: 6
Giá online: 55.000₫
  • 6

Mũi khoan đá 6.0x100mm UNIKA SB6.0x100

  • Vật liệu khoan được: Tốt nhất: Đá;   Tốt: Bê tông, gạch, vữa, gạch men
  • Loại máy khoan phù hợp: Máy khoan động lực.
  • Chế độ: Búa + Xoay