BOSCH 2608833778, 2608833789, 2608833798 | Mũi khoan SDS PLUS-5X

Mũi khoan tường bê tông
BOSCH
2608833798
SL có tại cửa hàng: 17
Giá online: 72.000₫
  • 6

BOSCH 2608833778, 2608833789, 2608833798 | Mũi khoan SDS PLUS-5X