Nitto Kohki 50PN(10PAH)STEEL | Đầu nối nhanh bằng thép (NUT CUPLA) No.50PN(10PAH)STEEL

Đầu nối hơi
NIITO KOHKI
50PN_10PAH_STEEL
Có hàng tại showroom : 4
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 79.000₫

Nitto Kohki 50PN(10PAH)STEEL | Đầu nối nhanh bằng thép (NUT CUPLA) No.50PN(10PAH)STEEL

  • 50PH được dùng để dẫn khí, được nối với ống mềm, giữ chặt bởi đai xiết ống, dùng trên các đường ống dẫn khí cho các loại máy mài khuôn, súng khí nén...
  • 50PH được dùng để dẫn nước, tương tự như dẫn khí, khi kết nối với ống, cần sử dụng đai xiết ống để giữa chặt ống với đầu nối.