Nitto Kohki 65PN(20PN)STEEL | Đầu nối nhanh bằng thép (NUT CUPLA) No.65PN(20PN)STEEL

Đầu nối hơi
NIITO KOHKI
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 89.000₫

Hoặc chỉ trả trước 29.667₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

 Nitto Kohki 65PN(20PN)STEEL | Đầu nối nhanh bằng thép (NUT CUPLA) No.65PN(20PN)STEEL

  • Được dùng để dẫn khí, được nối với ống mềm, giữ chặt bởi đai xiết ống, dùng trên các đường ống dẫn khí cho các loại máy mài khuôn, súng khí nén...
  • Được dùng để dẫn nước, tương tự như dẫn khí, khi kết nối với ống, cần sử dụng đai xiết ống để giữa chặt ống với đầu nối.