Pin Carbon AA (2v)

Pin đồng hồ
PHILIPS
R6L2B
SL có tại cửa hàng: 9
Giá online: 11.000₫
  • 6

Pin Kẽm AA

  • Điện thế: 1.5V
  • Đóng gói: vỉ 2 viên
  • Hạn sử dụng: 3 năm