Bộ khay cán bông cán sơn Stanley 1-29-480

Bông rulo
STANLEY
1-29-480
SL có tại cửa hàng: 1
Giá online: 65.000₫
  • 6

Stanley 1-29-480 | Bộ khay cán bông cán sơn

  • Bộ dụng cụ Stanley 1-29-480 gồm có cán và bông lăn sơn nước, khay đựng sơn
  • Dụng cụ chuyên dùng để sơn sửa nhà cửa
  • Sản phẩm này có mức phải chăng khá là phù hợp với người tiêu dùng.