TAKAGI 1068362 | Dao cắt kính Nhật - No.11 có dầu

Dao cắt kính
TAKAGI
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá bán lẻ: 475.000₫

Hoặc chỉ trả trước 158.333₫ x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu thêm (?)

TAKAGI 1068362 | Dao cắt kính Nhật - No.11 có dầu