TAKAGI 1303448 | Mũi khoan tháp hình xoắn kim loại 3-24mm chuôi lục giác

Mũi khoan bước
TAKAGI
(Đang cập nhật...)
Hàng không sẵn Showroom
Nổi bật
(Đang cập nhật ...)
Giá online: 945.000₫

TAKAGI 1303448 | Mũi khoan tháp hình xoắn kim loại 3-24mm chuôi lục giác